dinsdag 9 februari 2016

Waar blijft de lobby?

Er is in 2016 een schone taak weggelegd voor de beroepsverenigingen van psychologen en pedagogen in de jeugdzorg: ik zou hen willen oproepen om zich heel hard te maken voor de kleine eenpersoonspraktijk die kapot dreigt te gaan aan de ongelooflijke papierhandel die de transitie met zich meebrengt. 
Wat is het geval? De administratielast is torenhoog geworden. Dat wisten we al. Maar nu komt er nog een soort 'toetje' op die torenhoge last van 2015: een jaarverantwoording. A.u.b. per regio waar de cliënten wonen aan te leveren. Het is werkelijk om wanhopig van te worden...........

Die hoge administratielast is niet nieuw. Uit een enquête van het NIP onder 498 vrijgevestigde psychologen werd duidelijk dat de administratielast enorm is de toegenomen in 2015. Ik citeer: 


" 1.9 Administratieve last
93% van de geënquêteerde aanbieders geeft aan dat de administratieve last van hun praktijk is toegenomen ten opzichte van 2014. Gekeken naar een werkweek van een vrijgevestigde jeugdhulpaanbieder wordt in 2015 meer dan een kwart van de werkuren (27%) tot zelfs een derde (34%) ingevuld met administratie. Voor de meeste aanbieders betekent dit dat zij 5 tot 8 uur per week besteden aan administratie. " (p. 4 onderzoeksrapport werken als vrijgevestigde aanbieder in de GGZ, NIP 2015). In datzelfde rapport in figuur 29 en 30 (pagina 28) geeft men aan dat 93% van de aanbieders aangeeft dat de administratieve last is toegenomen, 80% zegt dat de last sterk is toegenomen. Vraag is wat het NIP  en de zustervereniging NVO hier nu aan gaan doen? Waar blijft de lobby? 

Met dat in mijn achterhoofd weet ik dat ik niet de enige ben die klem zit in een onwerkbaar systeem na de transitie jeugdzorg. Dat helpt een beetje maar ja, ik blijf zitten met een derde tot de helft van mijn tijd die vorig jaar aan (onbetaalde) administratie uren is weggelekt. Ik dacht daarmee dat het klaar was voor 2015. Mijn inkomen is fors gedaald - zeker als ik de uren verdisconteer die de adminstratie vraagt, het zij zo... ik hoop dan dat het in 2016 beter zal gaan.

Nee hoor, te vroeg gedacht dat ik het jaar gewoon kon afsluiten. Het ene na het andere bericht verschijnt in mijn mailbox of valt op de deurmat: ik word geacht om alle betaalde facturen nog een keer te accorderen en weer formulieren in te vullen en te ondertekenen. Als jaarverantwoording. Heeft men er bij nagedacht wat dat betekent voor kleine praktijken die cliënten uit meerdere regio's hebben? Mag dit zomaar? Ik heb hen een factuur gestuurd, de factuur is betaald. Klaar. Zeker waar ik geen contracten had en gewoon zorg heb geleverd. Het zou de gemeenten sieren wanneer de adminstratie die extra gevraagd wordt, netjes doorberekend mag worden. Dat zou iets lucht geven. Niks is minder het geval: tarieven worden eenzijdig verlaagd. Het is tekenen bij het kruisje of niet tekenen natuurlijk.... van dat laatste worden cliënten de dupe en ik ook natuurlijk... 

Ongelooflijk en voor mij is het echt puzzelen geblazen of dit nog werkbaar is. Hoe de transitie een goed lopende praktijk in een jaar bijna om zeep helpt. De adminstratielast is zo onoverzichtelijk, regels verschillen per regio, en het lukt bijna niet meer een volle praktijk te draaien, daar een fatsoenlijk inkomen uit te genereren en tegelijkertijd te voldoen aan alle administratieve verplichtingen die de gemeenten nu weer hebben bedacht. Het is werkelijk alsof ik in een roman van Kafka beland ben. Bizar. Moest het even kwijt. Hoop dat het NIP en de NVO dit actief ooppakken: de inventarisatie ligt er. Uit het ledentevredenheidsonderzoek onder NVO scoorde belangenbehartiging maar net voldoende. Mooie kans om deze score flink te verbeteren! Tijd voor actie! 
Waar het de LHV is gelukt om de lasten voor huisartsen te verlichten, ligt daar ook voor mijn beroepsverenigingen een schone taak! Hoe kan het toch dat er geen sterke lobby is vanuit de vrijgevestigde GGZ die hier een vuist maakt tegen een inmiddels amper werkbare situatie? Waar blijft de lobby? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten